Wierny Słowu i odważny w świadectwie (Obj. 3:3)

Nabożeństwa

Niedziela godz. 11:00

Środa godz. 18:00

Nabożeństwa odbywają się w budynku przy ul. Stoisława 4

Spotkania

Spotkania biblijne dla dzieci:

- Piątek godz. 17:00

Młodzieżowe:

- Sobota godz. 18:00

Motto

Kościół Chrześcijan Baptystów w Szczecinie

Albowiem tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego
jednorodzonego dał, aby każdy,
kto weń wierzy, nie zginął,
ale miał żywot wieczny.

Jana 3:16

Chrześcijański rozwój

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Kazanie: Chrześcijański rozwój

Autor: Robert J. Merecz

Opis: Chrześcijanie często są zniecierpliwieni brakiem reakcji drugiej osoby na ewangelię. Czasem też próbują zmieniać ludzi najpierw na zewnątrz, aby ci wyglądali na chrześcijan i tak żyli, choć nimi nie są. O tym wszystkim można usłyszeć w kazaniu "Chrześcijański rozwój".