Wierny Słowu i odważny w świadectwie (Obj. 3:3)

Nabożeństwa

Niedziela godz. 11:00

Środa godz. 18:00

Nabożeństwa odbywają się w budynku przy ul. Stoisława 4

Spotkania

Spotkania biblijne dla dzieci:

- Piątek godz. 17:00

Młodzieżowe:

- Sobota godz. 18:00

Motto

Kościół Chrześcijan Baptystów w Szczecinie

Albowiem tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego
jednorodzonego dał, aby każdy,
kto weń wierzy, nie zginął,
ale miał żywot wieczny.

Jana 3:16

Im więcej dziękczynienia, tym mniej marudzenia

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Kazanie: "Im więcej dziękczynienia, tym mniej marudzenia"

Autor: Robert J. Merecz

Opis: Z Biblii i z życia chrześcijańskiego wynika ciekawa zależność, że im więcej dziękczynienia, tym mniej marudzenia i mniej narzekania. Bycie wdzięcznym nie zależy od okoliczności, ale od nastawienia człowieka. Wysłuchaj kazania i żyj pełen/pełna wdzięczności Bogu!