Im więcej dziękczynienia, tym mniej marudzenia

Drukuj

Kazanie: "Im więcej dziękczynienia, tym mniej marudzenia"

Autor: Robert J. Merecz

Opis: Z Biblii i z życia chrześcijańskiego wynika ciekawa zależność, że im więcej dziękczynienia, tym mniej marudzenia i mniej narzekania. Bycie wdzięcznym nie zależy od okoliczności, ale od nastawienia człowieka. Wysłuchaj kazania i żyj pełen/pełna wdzięczności Bogu!