Wierny Słowu i odważny w świadectwie (Obj. 3:3)

Nabożeństwa

Niedziela godz. 11:00

Środa godz. 18:00

Nabożeństwa odbywają się w budynku przy ul. Stoisława 4

Spotkania

Spotkania biblijne dla dzieci:

- Piątek godz. 17:00

Młodzieżowe:

- Sobota godz. 18:00

Motto

Kościół Chrześcijan Baptystów w Szczecinie

Albowiem tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego
jednorodzonego dał, aby każdy,
kto weń wierzy, nie zginął,
ale miał żywot wieczny.

Jana 3:16

Wpisany przez Administrator środa, 30 października 2019 02:04

29 września bieżącego roku, prawie 50 osobowa grupa ze Szczecina składająca się w większości z członków kościoła baptystów w Szczecinie odwiedziła zbór baptystów w Eberswalde. Spotkanie, które było dofinansowane ze środków Interreg, rozpoczęło się wspólnym śniadaniem w kościele przy ulicy Goethego. Po wybornym posiłku wspólnie uczestniczyliśmy w nabożeństwie, gdzie śpiewano niemieckie i polskie pieśni. Kazanie na temat Jezusa niszczącego mury nieprzyjaźni i będącego pokojem, wygłoszone było po polsku i tłumaczone na język niemiecki. Po nabożeństwie był czas na wspólną integrację i rozmowy. Następnie wysłuchaliśmy wykładu na temat historii miasta Eberswalde i regionu, po czym wspólnie pojechaliśmy na obiad. Obiad, tak jak i śniadanie, był bardzo smaczny, pełen różnych dań.

Najedzeni i w dobrych humorach ruszyliśmy do Niederfinow, zobaczyć cud techniki w postaci podnośni statków. Nawet tam widać było powiązania tego rejonu ze Szczecinem, ponieważ stal na budowę podnośni dostarczono ze Szczecina, o czym świadczyła tabliczka przyczepiona do kostrukcji.

Z Niederfinow pojechaliśmy zwiedzić klasztor cystersów w Chorin. Obiekt, obecnie w ruinie, w czasach swojej świetności musiał wyglądać przepięknie. Nasz przewodnik, Niemiec mówiący po polsku, rozwijał przed naszymi oczami obrazy z dawnych czasów i przedstawiał nam realia życia zakonników mieszkających w klasztorze.

Po zwiedzeniu klasztoru postanowiliśmy wrócić jeszcze na chwilę do kościoła w Eberswalde, gdzie czekała na nas grupa niemieckich gospodarzy z kawą, herbatą, sokami i ciastem. Wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzali, że chcieliby ponownie uczestniczyć w takim wydarzeniu.

Wspólne śpiewanie, zwiedzanie i jedzenie przypominało nam jak bliscy jesteśmy sobie i jak można wspólnie działać, wypoczywać i spędzać czas ponad granicami niegdyś obcych sobie państw.

Projekt był dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/ Polska w Euroregionie Pomerania).

Wpisany przez Administrator czwartek, 06 grudnia 2018 13:37

Ze względu na remont budynku kościoła, nabożeństwa odbywają się w niedzielę o godzinie 11:00 w szkole podstawowej nr 63 przy ulicy Grockiej 23 (między katedrą a Zamkiem Książąt Pomorskich).

Serdecznie zapraszamy!

Wpisany przez Administrator sobota, 10 listopada 2018 08:30

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym z 26 marca 2019 r.:

 

Kościół Chrześcijan Baptystów w RP Zbór w Szczecinie zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem "Międzynarodowego Centrum Kulturalno-Kongresowego przy ul. Stoisława 4 – rewitalizacja Kościoła Baptystów w Szczecinie"

Opis przedmiotu zamówienia został określony w zapytaniu ofertowym, które dostępne jest pod następującym linkiem:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1175792 oraz do pobrania.

Termin składania ofert: 11.04.2019 r. godz. 14:00

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: